Kursy związane z Platformą Internetową Komputerowej Analizy Obrazów Mikroskopowych.