Font size
Site color
Skip to main content

Version:1.0 StartHTML:000000205 EndHTML:000030816 StartFragment:000028646 EndFragment:000030720 StartSelection:000028646 EndSelection:000030716 SourceURL:http://172.35.1.15/mod/page/view.php?id=35 eLearning: Zgoda uĹĽytkownika na wykorzystanie danych osobowych

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA SZKOLENIA O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

W związku z uczestnictwem w szkoleniu organizowanym przez Wojskowy Instytut Medyczny wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych nr 679/2016 z 27 kwietnia 2016 roku. Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że:

 

Administratorem tak zebranych danych osobowych jest Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie.

W Wojskowym Instytucie Medycznym powołano Inspektora Ochrony Danych. Można się z nim kontaktować poprzez adres email: ochrona.danych@wim.mil.pl.

Odbiorcami moich danych osobowych sÄ… pracownicy Wojskowego Instytutu Medycznego.

Moje dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji szkolenia, przeprowadzenia egzaminu oraz prowadzenia ewidencji wydanych zaświadczeń, ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości usług szkoleniowych realizowanych przez Wojskowy Instytut Medyczny. 

Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w szkoleniu.

Dane uczestnika będą przechowywane przez okres 5 lat od zakończenia szkolenia.

Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Administrator nie podejmuje czynności związanych ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji wobec danych osobowych, w tym o profilowaniu.


Last modified: Friday, 28 February 2020, 9:00 AM
Previous activity PIKAOM - Aplikacja